SM 10 km 2017: ilmoittautumisohjeita

alkuper.: 2016-04-22 15:26:08 -- kuntopirkat -- jaostot/yleisurheilu/sm-10-km-2017

Tervetuloa Suomen Aikuisurheiluliiton 10 km SM-tiejuoksuun Tampereelle sunnuntaina 3.9.2017!

Ilmoittautumisia toivotaan näillä lomakkeilla, muut ilmoittautumistavat löytyvät kilpailukutsusta. Ilmoittautumiset ja maksut perjantaihin 25.8. mennessä. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä. Maksu ei riitä ilmoittautumiseksi eli ilmoittautua pitää erikseen. Vahvistus ilmoittautumisesta sekä lasku lähetetään ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen.

Koska isompien ryhmien ilmoittaminen kerralla on näillä lomakkeilla hiukan epäkäytännöllistä, olisi toivottavaa, että isotkin seurat antaisivat juoksijoilleen luvan ilmoittautua itse. Laskuja voi yhdistellä tai maksaa vaikka kerralla koko seuran laskut. Kokonaissumman voi päätellä juoksijoiden ja joukkueiden lukumääristä, jotka näkyvät reaaliaikaisesti näillä Kunto-Pirkkojen nettisivuilla. Kannattaa kuitenkin varmistaa, onko joidenkin osalta maksu jo suoritettu aikaisemmin. Postin ja sähköpostin kautta tulleet ilmoittautumiset näkyvät muutaman päivän viiveellä, tai mahdollisesti ei ollenkaan, jos niitä tulee runsaasti.

Kunto-Pirkkalaiset huomio! Ilmoittautukaa mielellään suoraan netin kautta ja jättäkää maksu seuran huoleksi, vaikka se lasku tuleekin ilmoittautumisesta.

 

Lomake juoksijaksi ilmoittautumiseen

Ilmoittaudu-näppäin

Jos ilmoitat vain itsesi, käytä tätä painiketta. Lomake kysyy ilmoittautujan etunimen, sukunimen, sukupuolen, syntymäajan, seuran ja sähköpostiosoitteen. Ikäsarjaa ei kysytä, se päätellään syntymäajasta. Syntymäaika on annettava muodossa: vvvv-kk-pv: Jos syntymäaika on 28.8.1950, se ilmoitetaan 1950-08-28. Seuran valinnasta lisätietoa alempana.

Ryhmäilmoitus -näppäin

Jos ilmoitat toisia (yhden tai useampia, voit olla itse joukossa), käytä tätä painiketta. Lomakkeessa kysytään samat perustiedot kuin edellämainitussa, mutta osallistujien lisäksi kysytään ilmoittajan nimi ja sähköpostiosoite laskuttamista varten. Kyselyssä on kolme vaihetta, joihin se etenee, kun edellinen vaihe on saatu täytettyä ja painetaan "jatka"-painiketta.

Ilmoittautumisessa valitaan aluksi monenko juoksijan tiedot annetaan. Kerralla voi antaa korkeintaan 20 juoksijan tiedot. Tätä isommat määrät on ilmoitettava useassa erässä.

Seuraavaksi kysytään juoksijan tiedot kuten edellä, paitsi seura annetataan vasta viimeisessä vaiheessa ilmoittajan nimen ja sähköpostiosoitteen kanssa.

Lomake joukkueiden ilmoittamiseen

Joukkueilmoittautumisen lomake toimii kuten juoksijoiden ryhmäilmoitus edellä, eli kerralla on mahdollista ilmoittaa 1-20 joukkuetta. Kutakin joukkuetta varten kysytään pakollisena vain ikäsarja, ja seura loppuvaiheessa ilmoittajan tietojen yhteydessä. Joukkueen ilmoittamiseen siis riittää tieto ikäsarjasta ja seurasta. Ilman erillistä ilmoittamista kaikki tämän seuran ja ikäsarjan juoksijat lasketaan tähän joukkueseen kuuluviksi, paitsi he, jotka ilmoittautuvat nuorempien joukkueeseen (ns. sarjanvaihto).

Joukkueita ilmoitetaan käyttämällä valintaa: "ilmoitan joukkueen". Tällöin voi lisäksi ilmoittaa 0-2 sarjanvaihtajaa. Jos on tarvetta ilmoittaa useampia sarjanvaihtajia, niitä voi lisätä uusilla erillisillä ilmoituksilla käyttämällä valintaa "ilmoitan vain sarjanvaihtajia". Sarjanvaihtajien ilmoittaminen ei aiheuta lisälaskua. Sarjanvaihtajan kenttään tulee kirjoittaa etu- ja sukunimi, tässä järjestyksessä yhdellä välilyönnillä erotettuna. Muun lisätiedon kirjoittaminen saattaa aiheuttaa jälkiselvittelyä. Sarjanvaihtajien sarjat saadaan osallistujailmoittautumisista.

Jos ilmoitat samaan sarjaan kaksi tai useampia joukkueita, nämä ilmoittautumiset on toistettava yhtä monta kertaa kuin kyseiseen sarjaan ilmoitetaan joukkueita. Sarjanvaihtajat ja muutkin kilpailijat sijoittuvat joukkueisiin lopullisesti kilpailusijoitustensa ja sääntöjen perusteella.

Sarjanvaihtajat täytyy ilmoittaa erikseen myös juoksijoiksi omiin sarjoihinsa. Sarjanvaihtoihin voi tehdä muutoksia kilpailupäivänä sallitun aikarajan puitteissa.

Seuran valintaa helpottaa, kun valintakentän päälle kirjoittaa aluksi seuran alkukirjaimen. Muutaman seura nimi alkaa tekstillä "Voimistelu- ja Urheiluseura", joten tämäkin kannattaa tarvittaessa huomioida. Nettisivulla seurojen nimiä näytetään mahdollisesti muutettuna, mm. "Voimistelu- ja Urheiluseura" sekä ry- ja rf- merkinnät on poistettu.

SM-polku 2019: ilmoittautumisohjeita

alkuper.: 2016-04-22 15:26:08 -- kuntopirkat -- uncategorised

Yleisen ja SAULin SM-polkujuoksun 2019 ilmoittautumislomakkeet

Kilpailun valinta

Aikuisurheiluliiton (SAUL) polkujuoksun yhteydessä juostaan samalla lähdöllä myös avoin yleinen polkujuoksu. Avoimeen juoksuun ilmoitettavilta kysytään nimen lisäksi vain sukupuoli ja vapaamuotoisesti ilmoitettava seura tai yhteisö, jota haluaa edustaa. Seuraavat ohjeet ovat SAULin SM-kisoihin osallistuville, mutta muidenkin on hyvä niitä vilkaista, erityisesti kohtaa "Maksaminen".

Osallistujien ilmoittaminen

Jos ilmoitat vain itsesi, käytä "Ilmoittaudu"-painiketta. Täytä kysytyt tiedot ja paina lopuksi "Hyväksy ja lähetä"-painiketta. Syntymäajan kirjoittamisesta ja seuran valinnasta lisätietoa alempana. Sarja määräytyy syntymäajasta ja sukupuolesta, sarjaa ei kysytä erikseen.

Jos ilmoitat muita (yhden tai useampia osallistujia, voit olla itsekin joukossa), käytä painiketta "Ryhmäilmoitus". Ensiksi valitaan, monenko osallistujan tiedot annetaan. Kerralla voi antaa korkeintaan 20 osallistujan tiedot. Tätä isommat määrät on ilmoitettava useassa erässä. Anna lukumäärä ja paina "Jatka"-painiketta.

Toisessa vaiheessa kysytään osallistujien tiedot.  Täytettyäsi tiedot kaikista osallistujista, paina "Jatka"-painiketta.

Viimeisessä vaiheessa kysytään ilmoittajan nimi, sähköpostiosoite sekä kaikille yhteinen seuran nimi. Paina lopuksi "Hyväksy ja lähetä".

Joukkueiden ilmoittaminen

Joukkueiden ilmoittamislomakkeessa on samat kolme vaihetta kuin useampien osallistujien ilmoittamisessa: ilmoitettavien joukkueiden lukumäärä, joukkueen tiedot ja ilmoittajan tiedot sekä seuran nimi.

Joukkueita ilmoitetaan käyttämällä valintaa: "ilmoitan joukkueen". Tällöin voi lisäksi ilmoittaa 0-2 sarjanvaihtajaa. Jos on tarvetta ilmoittaa useampia sarjanvaihtajia, niitä voi lisätä uusilla erillisillä ilmoituksilla käyttämällä valintaa "ilmoitan vain sarjanvaihtajia". Sarjanvaihtajien ilmoittaminen ei aiheuta lisälaskua. Sarjanvaihtajan kenttään tulee kirjoittaa etu- ja sukunimi, tässä järjestyksessä yhdellä välilyönnillä erotettuna. Muun lisätiedon kirjoittaminen saattaa aiheuttaa jälkiselvittelyä. Sarjanvaihtajien sarjat saadaan osallistujailmoittautumisista.

Jos ilmoitat samaan sarjaan kaksi tai useampia joukkueita, jokainen joukkue ilmoitetaan erillisenä. Sarjanvaihtajat ja muutkin kilpailijat sijoittuvat joukkueisiin lopullisesti kilpailusijoitustensa ja sääntöjen perusteella.

Sarjanvaihtajat täytyy ilmoittaa erikseen myös osallistujiksi omiin sarjoihinsa. Sarjanvaihtoihin voi tehdä muutoksia kilpailupäivänä sallitun aikarajan puitteissa.

Syntymäaika ja seuran valinta

Syntymäaika on annettava muodossa: vvvv-kk-pv: Jos syntymäaika on 28.8.1950, se ilmoitetaan 1950-08-28.

Seuran valintaa nopeuttaa, kun valintakentän päälle kirjoittaa aluksi seuran alkukirjaimen. Seurojen virallisista nimistä on poistettu ry- ja rf- merkinnät, ja mahdollisesti tehty muitakin muutoksia, mm. muutamien seurojen nimestä on poistettu alku- tai loppuosa "Voimistelu- ja Urheiluseura" tai vastaava. Seuraluettelo ei välttämättä ole täysin ajantasalla. Ilmoittautujien on syytä olla tietoisia seuransa kuulumisesta SAUL-jäsenseuroihin tai henkilöjäsenyyteensä. Jos seura puuttuu luettelosta, voi käyttää valintaa "Seura ei luettelossa" ja ilmoittaa seuran lisätiedoissa.

Virhetilanteista

Järjestelmä saattaa antaa "Ilmoittautuneet"-sivulla huomautuksia joistakin puutteellisista tai virheellisistä ilmoittautumisista. Jos joku tieto on jäänyt antamatta, huomautuksen saa mahdollisesti korjattua tekemällä täydentävän ilmoituksen. Virheellisesti annettujen tietojen korjaaminen vaatii järjestelmän valvojan toimia.

Maksaminen

Maksujen eräpäivä on sekä osallistujien että joukkueiden ilmoittamisessa 7.9.2019. Yksittäinen henkilö tai seura voi maksaa kaikki laskunsa yhtenä suorituksena. Lasku lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen. Seurat voivat yhdistää kilpailijoiden ja joukkueiden osallistumismaksut yhdeksi laskuksi. Muistakaa tällöin käyttää maksajana seuran nimeä. Maksettaessa on ehdottomasti käytettävä jompaakumpaa laskussa mainittua viitenumeroa. Mitään muita tietoja ei anneta allamainittujen lisäksi.

Viitenumero: 10168 tai laskussa mainittu yksilöllinen viite
Maksun saaja: Kunto-Pirkat
Maksaja: Ilmoittajan nimi (seuran nimi, jos maksetaan kerralla useampia osallistujia ja/tai joukkueita)
Saajan tilinumero: FI40 1146 3000 8745 26
Maksettava summa: 25€ jokaiselta osallistujalta ja 20 € joukkueelta (sisältävät liiton rekisteröintimaksut)

Vöyri kutsuu SM-maastoihin 7.5.

alkuper.: 2016-04-18 08:58:30 -- hookoo -- jaostot/yleisurheilu

Aikuisurheiluliiton SM-maastojuoksut 2016 järjestetään Vöyrissä lauantaina 7. toukokuuta. Ensimmäiseen lajiin pitää varmistaa osallistuminen jo klo 9:ään mennessä, joten Kunto-Pirkat on varannut yhteistyökumppaniltaan kiintiön hotellihuoneita, ks. Vaasan Tropiclandia. Bussi lähtee perjantaina 6.5. Sampolan nurkalta, ilmeisesti klo 17. Omavastuuosuus 20 euroa. Jos bussiin mahtuu, mukaan otetaan muiden seurojen jäseniä - heiltä peritään 40 euron meno-paluukuljetusmaksu, jos he haluavat ja mahtuvat Kunto-Pirkkojen varaamaan Tropiclandia-kiintiöön. Hotellihuoneensa ei-kuntopirkkalaiset maksavat itse. Pelkkä kuljetusmaksu Kunto-Pirkkojen ulkopuolisilta on 30 euroa. Lähtö Vöyristä palkintojenjaon jälkeen eli noin klo 15 lauantaina.Kunto-Pirkkalainen: Jos et ole jo ilmoittautunut, ilmoittaudu nopeasti, mutta viimeistään vappuna klo 14:ään mennessä Hannulle: 050 4027500 tai pj(at)kuntopirkat.fi

Jyväskylässä SM-21,1 km 16.4.

alkuper.: 2016-03-20 16:54:11 -- hookoo -- jaostot/yleisurheilu

Aikuisurheiluliiton SM-puolimaratonille 2016 startataan Jyväskylässä lauantaina 16.4. klo 10. Kuntopirkkalaisten tavoite on lähteä lauantaiaamuna isolla joukolla, mikä mitä todennäköisimmin toisi menestystä. Ilmoittautumiset viimeistään 6. huhtikuuta Kaukolle (kauko.hoysniemi(at)kuntopirkat.fi tai 045 1306973).